Rakkestad – Østby – Krosby

Flex Rakkestad - Østby - Krosby

Flex Rakkestad - Østby - Krosby
Mandag - fredag
Møteplass 1   Rakkestad stasjon, Jernbanegata 2kl 0920kl 1230
Vortvedt
Østby
Krosby
Buer
Møteplass 1   Rakkestad stasjon, Jernbanegata 2kl 1000kl 1315
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.